Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

TATITALAND TỔNG HỢP

Tư vấn bất động sản liên hệ: 0973630473 (zalo/viber)

Đối tượng người nước ngoài nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Một cá nhân nước ngoài muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất; nhập cảnh Việt Nam.

Không thuộc diện được quyền ưu đãi; miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi; miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao; cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài được sở hữu Bất động sản tại Việt Nam dưới hình thức nào?

Đối với chung cư căn hộ: Cá nhân nước ngoài chỉ được mua; thuê mua; nhận tặng cho; nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư.

Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương khu vực hành chính cấp phường nhưng có nhiều tòa chung cư thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

Đối với nhà ở riêng lẻ: Trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có:

  • Dự án xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn: cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó.
  • Dự án xây dựng nhà ở riêng lẻ 2500 căn: cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn nhà trong dự án đó.
  • 2 dự án trở lên mà tổng số nhà ở trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2500 căn thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% lượng nhà ở của mỗi dự án.

Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Thời hạn sở hữu của người nước ngoài là bao lâu?

Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo các giao dịch hợp đồng mua bán; thuê mua; tặng cho; nhận thừa kế: không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

  • Gia hạn: trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam nộp đơn xin đề nghị gia hạn cùng bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở. Số lần gia hạn thêm là 01 lần nhưng không quá 50 năm.

Mua; bán; tặng cho; sang nhượng

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền như chủ sở hữu nhà ở Việt Nam.

Trường hợp mua; bán; tặng cho; sang nhượng đối với người nước ngoài khác thì thời gian sở hữu của chủ mới là phần thời gian còn lại của 50 năm kể từ khi chủ cũ nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp mua; bán; tặng cho; sang nhượng đối với người Việt Nam trong và ngoài nước thì chủ mới được sở hữu lâu dài.

Khi hết hạn sở hữu: cá nhân nước ngoài được bán, tặng cho. Nếu cá nhân nước ngoài không thực hiện quyền này thì nhà ở đó thuộc sở hữu của nhà nước.

Xem chi tiết tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

(Đăng Toàn tổng hợp)

Links: https://tatitaland.com/nguoi-nuoc-ngoai-co-duoc-so-huu-nha-o-tai-viet-nam/

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close